Kõne hoidmine ja vahekõne

Kõne hoidmise ja vahekõne teenus võimaldab Sul käimasoleva kõne ajal vastata uuele saabuvale kõnele nii, et eelmine kõne jääb ootele.

Kõne hoidmine ja vahekõne on tasuta teenused, mis kaasnevad liitumisel iga kõnepaketiga ja on seega kasutatavad kõigi Elisa klientide jaoks.

Kõne hoidmise ja vahetamise teenus võimaldab koputussignaali kuuldes jätta pooleliolev kõne ootele ning vastata sissetulevale kõnele. Võimalik on ka kõne ootele asetamise järel ise algatada uus kõne.

Kõne hoidmise ja vahekõne kasutamiseks peab Sinu mobiiltelefon toetama neid teenuseid. Kõnehoidmise ja vahekõne teenuse kasutamise juhised leiad oma telefoni kasutusjuhendist.

Kõne hoidmise ja vahekõne kasutamine

Kuuldes koputussignaali võid toimida alljärgnevalt:

  1. Valides , käimasolev kõne lõpeb ja koputav telefon heliseb mobiiltelefonis tavalisel viisil. Vastate sellele vajutades ehk nagu tavalisele kõnele.
  2. Valides 2  vastate koputavale kõnele, eelmine kõne jääb ootama. Saad eelmise kõne tagasi vajutades uuesti 2 . Nii võid valida kõnede vahel. Samas võib peale ootele asetamist ise moodustada kõne.
  3. Valides 0 koputus lakkab ja eelmine kõne jätkub tavalisel moel. Koputav kõne katkeb.
  4. Kui sa ei tee midagi, jätkub käimasolev kõne normaalselt. Koputav kõne ootab 30 sekundit ja katkeb seejärel või suunatakse vastavale numbrile kuhu sa oled teinud eelsuunamise.