Saldoteavitus

Saldoteavitus on Elisa Iseteenindusbüroos asuv teenus, mis võimaldab lepingu omanikul tellida lühisõnumiga teavitusi piirsumma ületamisest.