Kõneteenusnumbrid

Eritariifne kõneteenusnumber võimaldab teenusepakkujal kehtestada numbrile helistamisel sinu paketipõhisest hinnast erineva kõne- või minutihinna.

Kõneteenusnumbritele helistamisel kehtib alati paketipõhisest hinnast erinev kõne- või minutihind. See ei sõltu sinu teenuspaketist  vaid on kõigile helistajatele ühine. Tavahind kõneteenusnumbritele helistamisel on 0.30€/min , millele lisandub teenusepakkuja kehtestatud eritariif.