Stardikas

konekaart_dets2014.jpg

Elisa kõnekaart - see on suurepärane kõnekvaliteet ja mugavad võimalused interneti kasutamiseks. Kõike seda eriti soodsa hinnaga. 

 • Elisa võrgus kõneminut 0 €
 • Teistele Eesti mobiili- ja lauatelefoninumbritele kõneminut alati 0.04 €.
 • Kõned välismaale alates 0.06 €.
 • Töötab Elisa võrgus
 • Erinevad soodsad võimalused mobiilse interneti kasutamiseks.
 • Kehtib 6+1 kuud
 • Sisaldab 1 € kõneaega. Kõneaega saad ise mugavalt juurde laadida.
 • Ei lepingut ega arveid

Elisa kõnekaardiga saad liitumislepingut sõlmimata kasutada mobiilside teenuseid eriti soodsalt.

Hinnakiri

Teenus Hind
Kõneminuti hind Elisa võrgus 0.-
Perekõned 0.-
M-Interneti kuupilet (30päeva) 5.-
Kõneminuti hind 0.04
Helistamine välismaale Vaata
Väliskõned (roaming) Vaata
Kõne suunamine helistamise hind
Kõneminut Telefant AS ja Top Connect OÜ võrku 0.62
Kõnealustustasu 0.05
Tekstisõnumi (SMS) saatmine 0.05
Multimeediasõnumi (MMS) saatmine 0.19 / 100 KB
M-Interneti kasutamine* 0.05 / 20 KB
Toiming Elisa teenusmenüü *135# vahendusel 0.06 / tk
SIM-kaardi vahetus 6.-
Tekstisõnumi (SMS) saatmine välismaale 0.11

* Kasutades ühes kalendripäevas alla 400kB andmemahtu, on 20 kB hind 0,05 eurot. Alates 400 kB andmemahust on interneti kasutamine tasuta, mis tähendab, et mitte kunagi ei maksa see rohkem kui 1€ kalendripäevas.

 • Kõneajaarvestus on 60 sekundi täpsusega.
 • Igale väljuvale kõnele lisandub ühenduse moodustamise hetkest kõnealustustasu 0,05 eurot.
 • Kõned Elisa perepaketis on ilma kõnealustustasuta.
 • Kõned välismaal, välismaale ja eritariifsetele numbritele on maksustatud vastavalt Elisa kõnekaardi hinnakirjale.
 • Tähtis teada! Elisa kõnekaarti peab vähemalt korra 7 kuu jooksul laadima 3 euro ulatuses. Vastasel juhul kaotab mobiilinumber kehtivuse ja kasutamata kõneaega ei tagastata. Kui tahad teada, kui kaua sinu Elisa kõnekaart veel kehtib, helista teenuskoodile *135*3#
 • Kõneaja lisamisel arvestatakse 1 kuu pikkuseks 30 kalendripäeva.
 • Hinnad sisaldavad käibemaksu ja kehtivad seisuga 01.03.2011.
 • Kõnekaarti pole lubatud kasutada telekommunikatsiooniteenuse vahendamiseks kolmandatele isikutele. Kaardi lubamatu kasutamise korral on Elisal õigus kõnekaart sulgeda ning nõuda sisse leppetrahvi 6 391,16 eurot iga rikkumiseks kasutatud SIM-kaardi kohta.
 • Elisa jätab endale õiguse teha muudatusi hinnakirjas ja tingimustes, teavitades sellest Elisa kodulehe vahendusel.
 • Kõned eritariifsetele numbritele on maksustatud vastavalt kehtivale hinnakirjale.
 • Elisa eeldab klientide poolt kõnekaardi mõistlikku kasutamist, mille kohaselt klient kasutab temale väljastatud SIM-kaarti eesmärgipäraselt üksnes Elisa poolt pakutavate sideteenuste tavapärases mahus tarbimiseks, ei sega teisi sideteenuste kasutajaid ega tekita häireid Elisa võrgus. Kliendi poolt kõnekaardi ebamõistlikul kasutamisel on Elisal õigus muuta kliendile sideteenuste osutamise tingimusi ja/või piirata sideteenuste osutamist, sellest klienti eelnevalt SMS-iga teavitades.
 • Stardipakette saab aktiveerida kolme aasta vältel nende väljaandmisest arvates.

Müügikohad

Elisa kõnekaardiga saad liitumislepingut sõlmimata kasutada mobiilsideteenuseid eriti soodsalt. Elisa kõnekaardi saad osta üle 1500 müügikohast üle Eesti: