Infoteenused

Kõneteenusnumber

Kõneteenusnumber

Eritariifne kõneteenusnumber võimaldab kehtestada helistajale paketipõhisest hinnast erinev kõne- või minutihind.

Sõnumiedastusteenus

Sõnumiedastusteenus

Sõnumiedastusteenus võimaldab teenusepakkujal kehtestada tarbijale tavahinnast erinev SMSi hind.

Grupi SMS

Grupi SMS

Grupi SMS on võimalus saata mugavalt suurel hulgal sõnumeid.