Edasi ühendamine

Edasi ühendamise teenus võimaldab Sinu mobiilile saabunud kõne edasi ühendada Sinu poolt määratud telefoninumbrile.

Edasi ühendamine on kõigile Elisa lepingulistele ja kõnekaardi klientidele kättesaadav tasuta teenus.

Edasi ühendamise teenus on kasulik näiteks siis, kui Sinule helistaja soovib Sinult küsida Sinu sõbra või kolleegi kontaktnumbrit - selle asemel, et hakata telefoni mälust vajalikku numbrit otsima, saad hoopis kõne kohe edasi ühendada vajalikule numbrile.

Edasi ühendamise teenus eeldab, et Sinu telefon toetab seda teenust. Edasi ühendamise teenuse kasutamisejuhised leiad oma telefoni kasutusjuhendist. Reeglina toimib Edasi ühendamine kasutades telefoni tavapäraseid menüüfunktsioone:

  • Aseta sissetulnud kõne ootele
  • Helista soovitud numbrile
  • Saades ühenduse soovitud numbriga ühenda algne sissetulnud kõne uue kõnega
    (Nokia telefonidel käsklus „Siirda"; SonyEricsson telefonidel käsklus „Edasta"; Siemens telefonidel käsklus „Suuna")

Tähtis teada:

  • Kõne edasi ühendamisel kehtib Kõne suunamise tariif. (Elisa lepingulistele mobiiliklientidele on suunamine Elisa lepinguliste mobiiliklientide numbritele tasuta).
  • Helistaja, kelle kõne suunatakse edasi, maksab endaalgatatud kõne eest selle lõppemiseni.
  • Kui edasiühendatud kõne puhul vastuvõtja ei vasta, tuleb kõne edasiühendajale tagasi.