M-parkimine

M-parkimise teenus on parkimismaksu tasumine mobiiltelefoni vahendusel.

Kasutades M-parkimise teenust ei ole sul vaja mööda linna piletiautomaate otsida. Sul tuleb saata vaid tekstsõnum koos auto numbri ja parkimistsooni nimega lühinumbrile 1902 ja auto pargibki. Parkimise lõpetamiseks helista lühinumbrile 1903.

Teadmiseks parkimiskontrolörile, et tasud parkimise eest telefoni teel, kleebi oma sõiduki tuuleklaasile spetsiaalne m-parkimise kleebis, mille saad tasuta võtta lähimast Elisa poest.