Mobiililevi

Elisal on kogu Eestit hõlmav mobiilsidevõrk ja selle levialas elab 99% Eesti elanikest.